PRIVATUMO TAISYKLĖS

Šios privatumo taisyklės nustato, kaip SIA „ADVENTUS SOLUTIONS“ filialas, registracijos nr. 300067920, registracijos adresas: Vilnius, Lapių g. 1, LT-08109, kontaktinė informacija: info@adventus.lt, būdama valdytoju, tvarkys jūsų asmeninius duomenis ir užtikrins duomenų subjekto teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – BDAR (EU General Data Protection Regulation GDPR 2016/679).

Asmeniniai duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su jumis kaip su fiziniu asmeniu ir verslo atstovu, pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir kita informacija. SIA „ADVENTUS SOLUTIONS“ filialas įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų informacija bus saugi ir visi asmeniniai duomenys bus renkami ir apdorojami pagal BDAR.

 

Duomenų apdorojimo aprėptis, tikslas ir pagrindas

  • Apdorojame šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, pareigas įmonėje, kontaktinę informaciją (el. pašto adresą, telefono numerį).
  • Apdorojame jūsų duomenis, norėdami teikti savo klientų įmonės atstovams visą, išsamią ir naujausią informaciją, teikdami savo paslaugas.
  • Galime periodiškai siųsti reklaminius el. laiškus, norėdami teikti verslo aplinkos atstovams informaciją apie naujus produktus, ypatingus pasiūlymus, verslo renginius arba kitą įdomią informaciją jūsų nurodytu el. pašto adresu.
  • Apdorojame duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, turite teisę laisvai apsispręsti, ar norite gauti iš mūsų informaciją.

 

Duomenų saugojimas

Apdorosime jūsų duomenis tiek ilgai, kiek norėsite gauti iš mūsų informaciją arba jie bus teikiami pagal bendradarbiavimo sutartį.

 

Duomenų perdavimas

Atsižvelgiant į jums reikalingas paslaugas, galime perduoti jūsų duomenis:

  • Jūsų kontaktine informacija ir įmonės pavadinimu dalinsimės su mūsų atstovaujamais produktų ir paslaugų gamintojais, išvardytais mūsų tinklalapyje ties žyma „Partneriai“, teiraudamiesi kainos pasiūlymo arba papildomos informacijos apie produktą.
  • Jūsų informacija taip pat prieinama mūsų trečiųjų šalių partneriams, teikiantiems paslaugas mums ir mūsų vardu, pvz., verslo analitikams, produktų pristatytojams, rinkodaros agentūroms, tyrimų arba reklamos platformų priežiūros, mokėjimų apdorojimo institucijoms ir pan. Šie trečiųjų šalių partneriai naudoja jūsų informaciją ADVENTUS SOLUTIONS vardu ir jiems neleidžiama dalytis šia informacija arba naudoti jos kitais tikslais.

Įstatymų numatytais atvejais jūsų duomenys gali būti perduoti teisėsaugos agentūroms ir kitoms kompetentingoms valstybinėms arba vietinėms vyriausybės institucijoms joms pareikalavus arba ginant mūsų teisinius interesus dėl prieš mus pareikštų pretenzijų.

 

Duomenų saugumas

Asmeniniai duomenys bus saugomi saugiuose serveriuose Europos ekonominėje erdvėje, naudojant visas prieinamas pagrįstas technologines ir organizacines priemones, saugančias nuo neįgaliotos prieigos.

 

Prieiga prie duomenų ir jų taisymas

Turite teisę reikalauti informacijos apie mūsų turimus jūsų duomenis, t. y. pasinaudoti duomenų subjekto prieigos teisėmis. Taip pat turite teisę reikalauti mūsų ištaisyti ir papildyti turimus duomenis, kurie gali būti netikslūs arba pasikeitę nuo perdavimo mums. BDAR nurodytais atvejais taip pat turite teisę reikalauti ištrinti duomenis.

 

Prieštaravimai dėl duomenų naudojimo

Galite reikalauti, kad tam tikrais BDAR nurodytais atvejais apribotume naudojimąsi jūsų asmeniniais duomenimis arba galite prieštarauti tam tikriems apdorojimo tipams. Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą su asmeninių duomenų apdorojimu, atsisakydami mūsų reklaminių el. laiškų prenumeratos arba rašydami adresu info@adventus.lt.

 

Paraiškų, užklausų, prieštaravimų ir skundų teikimas

Visos paraiškos, užklausos, prieštaravimai, skundai arba klausimai dėl dalyvių asmeninių duomenų apdorojimo gali būti siunčiami mums adresu Lapių g. 1, Vilnius, LT-08109 arba el. paštu info@adventus.lt. Išnagrinėsime laiškus be nepagrįsto vėlavimo ir visais atvejais per vieną mėnesį informuosime jus apie veiksmus, kurių buvo imtasi po jūsų kreipimosi, arba apie objektyvią būtinybę pailginti terminą.

Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu arba jei manote, kad asmeninius duomenis apdorojame pažeisdami įstatymus, galite pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai Valstybinei duomenų inspekcijai. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://www.ada.lt/.

 


All rights reserved. © Adventus Ltd.
Ši programėlė naudoja slapukus, toliau naudodamiesi šia programa sutinkate su mūsų slapukų politika.
Aš sutinku